„11 książek na 11 tygodni”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” /W. Szymborska/
Stajemy się społeczeństwem, które coraz mniej czyta. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby. Rozumiejąc wagę problemu, klasy 5L i 6L wzięły udział w projekcie „11 książek na 11 tygodni”. Jego celem było zainteresowanie książkami jak największej części naszej społeczności szkolnej oraz uświadomienie wpływu jaki wywiera czytanie na człowieka. W maju podczas pierwszych spotkań, uczniowie poznali znaczenie i wartość książki. Kolejnym etapem było przygotowanie i sprawdzenie czytelnictwa w klasach 1-8. Wyniki ankiet wskazały, które książki są najczęściej czytane i wypożyczane. Uczniowie wzbogacali wiedzę, poznając literaturę faktu. Z książki „Co czytali, kiedy byli mali?” J. Mikołajewskiego i E. Świerżewskiej, uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ na życie postaci życia publicznego miały pierwsze przeczytane samodzielnie książki. Zachęcając innych do czytania, starania uczniów miały wymiar wizualny. Efekty pracy zostały zaprezentowane w promocyjnej gazetce, wystawionej na szkolnym korytarzu.