Prymusi nagrodzeni

W piątek przed feriami Pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom, którzy brali udział w różnorodnych konkursach plastycznych i odnieśli tam sukcesy.
Specjalne nagrody przekazała uczniom, którzy uzyskali na koniec I półrocza roku szkolnego 2016/17 średnią ocen powyżej 4,75. Czytaj dalej