Szlakiem Piastowskim – wycieczka

„Jeżeli podejmiemy poszukiwania w gnieździe Ojców naszych – to znajdziemy być może więcej, niż kiedykolwiek i gdziekolwiek napisano. Wpatrzmy się tylko w ziemię naszą. Może Słowianie zostawili ją dla nas jako najtrwalszą księgę, może ją zaklęli, aby nigdy z dziedzictwa potomków nie wychodziła, i w tym celu urzekli ówczesnym sposobem, aby mogła służyć za świadectwo odwiecznej własności najpóźniejszym wnukom.
Zorian Dołęga-Chodakowski Czytaj dalej