Informacje dla Rodziców…

Drodzy Rodzice,
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przywrócenia za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie zajęć rewalidacyjnych, zgłoszono 62 uczniów, przywrócimy te formy zajęć w SOSW nie wcześniej niż we wtorek 19 maja 2020 r. Czytaj dalej