PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE
W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

PROCEDURY ZOSTAŁY NAPISANE NA PODSTAWIE wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567) Czytaj dalej