81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz zaprezentowania się na Festiwalu Poezji Mówionej i Śpiewanej Czasu Wojny
REGULAMIN
FESTIWALU POEZJI MÓWIONEJ I ŚPIEWANEJ CZASU WOJNY
1. Organizatorem Festiwalu Poezji Mówionej i Śpiewanej Czasu Wojny jest Burmistrz Wyszkowa.
2. Festiwal odbędzie się 1 września 2020 roku przy pomniku Gloria Victis w Wyszkowie w ramach obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
3. Celem Festiwalu jest godne upamiętnienie obrońców Ojczyzny z września 1939 roku, a także promocja postaw patriotycznych.
4. Osoby lub zespoły chcące wystąpić podczas Festiwalu zobowiązane są do przekazania zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko (w przypadku zespołu jego nazwę, a także imiona i nazwiska członków zespołu), tytuł występu, numer telefonu kontaktowego i wymagania techniczne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2020 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@wyszkow.pl lub telefonicznie 29-743-77-13.
5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. nazwy zespołu, imion i nazwisk osób występujących w celu promocji wydarzenia.
6. Organizator zapewnia niezbędne wyposażenie techniczne, a także profesjonalną obsługę.
7. Maksymalny czas trwania występu jednego podmiotu nie powinien przekroczyć 5 minut. W szczególnych przypadkach, Organizator może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania występu.
8. Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD lub pendrive z nagraniem podkładu muzycznego.
9. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.