ACC W SOSW

27.10.2017r. pani Katarzyna Malinowska – Szostek, która jest nauczycielem logopedą w SOSW w Wyszkowie, przeprowadziła szkolenie, dla rodziców uczniów i nauczycieli, z zakresu ACC, czyli „Augmentative and alternative communication – wspomagająca i alternatywna komunikacja.”
Każdy z nas ma prawo i potrzebę komunikowania się ze światem zewnętrznym, tym samym stanowieniu o sobie.
Osoby, które mają ograniczoną czy zaburzoną możliwość komunikowania się z innymi nie są skazane na niezrozumienie i poczucie frustracji. Alternatywne metody i techniki komunikowania się pozwalają im na uczenie się i na funkcjonowanie w środowisku, na takich samych prawach jak inni.
Pani Katarzyna bardzo profesjonalnie przedstawiła techniki najczęściej stosowane w swojej pracy. Uczestnicy mieli możliwość zadawać pytania dotyczące praktycznego ich zastosowania.
Byle więcej takich specjalistów i szkoleń!
Do wyżej wspomnianych technik ACC, które dla uczestników, nie są już tajemnicą, należą m.in.:
• system znaków jednoznacznych
• gestów, tj. Makaton, język migowy, alfabet palcowy, Duński słownik gestów, Koghamo.
• dotykowy: alfabet punktowy na dłoni, system Braille’a.
• graficzne: PSC, SIG – symbols, system Bliss’a, system ruchomych symboli,
alfabet literowy.
Rozmawiajmy ze sobą – warto i można!