Akcja „Znicz”

1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. Dzień ten kojarzy się ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.
Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja. Papież Grzegorz III prawdopodobnie w roku 741 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest dzień modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami i zapalić znicze.
20 i 26 października 2017 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli w Akcji „Znicz”.
Polegała ona na odwiedzeniu miejsc pochówku – grobów oraz pomników upamiętniających zmarłych i uporządkowaniu ich.
Miejscem, które najłatwiej było odwiedzić, ze względu na bliskie sąsiedztwo ze szkołą był pomnik przed willą Józefa Cudnego przy ulicy Zakolejowej.
W czasie okupacji niemieckiej mieścił się tam posterunek żandarmerii, w którym przetrzymywanych więźniów torturowano i mordowano. Ciała były grzebane w ogrodzie za budynkiem, w wykopanych wcześniej przez ofiary dołach.
W 1959 roku przed budynkiem postawiono pomnik z napisem „Chwała bohaterom poległym w walce z okupantem hitlerowskim o wyzwolenie narodowe i społeczne w latach 1939 – 1944. Składa hołd społeczeństwo Wyszkowa”.
Kolejnymi miejscami odwiedzonymi przez naszych podopiecznych był cmentarz parafialny przy ulicy Nadgórze. Uczniowie zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym poległych podczas II wojny światowej. Odwiedzili tam również groby zmarłych uczniów naszego ośrodka, ich rodziców, zmarłych nauczycieli, osób zasłużonych dla miasta i kraju.
W akcji uczestniczyli uczniowie klasy II gl pod opieką wychowawczyni P. Marty Groszyk, uczniowie klasy I branżowej pod opieką P. Ewy Kazimierczyk, klasa III guw P. Grażyny Czajkowskiej, klasa IV u P. Renaty Pietrzak, klasa VI u P. Izy Szczerby.
Formę wolontariatu – opieki nad młodszymi koleżankami i kolegami sprawowały starsze klasy: II-III zk, III pdpu oraz klasy II i III pdf pod opieką P. Wiolety Dzik.