Zajęcia plenerowe

Zajęcia plenerowe stanowią jedną z atrakcyjniejszych i najbardziej lubianych przez młodzież form. W edukacji plastycznej malowanie krajobrazu, portretów, jest traktowane jako wypowiedź spontaniczna, wyrażająca autentyczne widzenie i wyrażanie świata. W ten sposób łączy się element poznawczy z emocjonalnym. Uczniowie doskonalą umiejętność uchwycenia  charakterystycznych cech ludzi, zwierząt, roślin, przedmiotów czy architektury. Bezpośrednie szkice w plenerze, obserwacja elementów naturalnego środowiska są niezastąpioną metodą, która dostarcza młodzieży bogatych treści.

„Kalosze, peleryny i mgły”

 Chcąc w malowniczym stylu pożegnać lato, 15 września 2014 r. uczennice z klasy III guw i III fpdp, zamieniły salę lekcyjną na Park Miejski. Dziewczyny miały stworzyć kompozycje otwarte w technice pastelowej, zwracając szczególną uwagę na planowanie płaszczyzny kartki. To co w sali lekcyjnej wydawało się meczące i trudne, w zetknięciu z  naturą przychodziło z niezwykłą łatwością.

W tak pięknych okolicznościach przyrody powstało wiele ciekawych prac malarskich świadczących o tym, że założenia pleneru zostały zrealizowane, a uczennice nabyły nowe umiejętności plastyczne, ucząc się obserwacji.

Organizatorki zajęć plenerowych: Joanna Niemczyk, Marzena Szulc, Anna Wojtaszek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRESKA WYZNACZNIKIEM KSZTAŁTU”

 09.10.2013 r. korzystając z wyjątkowo pięknej pogody, siedmioro uczniów najstarszych klas Pdp wybrało się na zajęcia plastyczne do Parku Miejskiego. Mieli stworzyć pejzaże, zwracając szczególną uwagę na możliwość narysowania kreską wielu kształtów.

Uczniowie omówili właściwości kresek oraz podali zaobserwowane przykłady: „Przęsła mostu kolejowego w środku mają linię zygzakową”, „Filary to linie pionowe”, „Pnie drzew   w parku mają linie pionowe”, „Trawę można narysować linią zygzakową”, „A fale na rzece to linia falująca”.

Uczniowie przedstawili formę za pomocą kreski konturowej, następnie wypełniali kształty kolorem zbliżonym do rzeczywistego. Podczas pracy uczniowie kreślili różnego rodzaju kreski, linie, wgłębienia i wybrzuszenia. Zamiast na kartkach, malowali na pociętej rolecie; wybór podłoża był nieprzypadkowy, powierzchnia rolety jest szorstka i chropowata, dobrze przyjmuje pastele suche. Po utrwaleniu całości lakierem, efekt jest niezwykły. W ciągu dwóch godzin powstało siedem realistycznych pejzaży. Spontaniczne wyjście okazało się miłym doświadczeniem. Wszyscy byli zrelaksowani, pracowali własnym tempem. Nawet wystarczyło czasu na niesztampową sesję fotograficzną.

Głównym celem zajęć, który udało się zrealizować, było przyswojenie terminu –  linia, oraz umiejętność dostrzegania podobieństw między elementami plastycznymi a elementami występującymi w naturze.

Organizatorki zajęć plenerowych: Marzena Szulc, Anna Wojtaszek

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  „Las w sztuce”

10 czerwca 2012 r. czterdzieścioro dwoje uczniów z klas podstawowych, gimnazjalnych i przysposabiających do pracy, wzięło udział w plenerze malarskim „Las w sztuce”, w miejscowości Rybienko. Polana, na której się rozłożyliśmy, umiejscowiona była w lesie mieszanym, w którym dominowały sosny i brzozy. Celem zajęć w terenie było zmierzenie się z tematem piękna krajobrazu leśnego z uwzględnieniem kolorystyki różnych gatunków drzew. Uczniowie ćwiczyli umiejętność tworzenia barw pochodnych oraz eksperymentowali z mieszaniem barw w celu uzyskania pożądanego odcienia. Różnicowali zielony kolor poprzez dodawanie białej farby. Próbowali odtworzyć fakturę kory za pomocą nakładania różnej grubości farby.

Zwieńczeniem pracy była sesja fotograficzna oraz wystawa prac w szkolnej galerii.

Koordynator pleneru – Marzena Szulc

Opiekunowie artystyczni – Joanna Niemczyk i Patrycja Derybowska – Zając

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Świat linii – kreska jako kontur”

 21.05.2013 r. uczniowie II i III klasy Pdp, przenieśli się z gmachu bursy na nasłoneczniony wewnętrzny dziedziniec. Głównym celem zajęć było zapoznanie z pojęciem konturu. Uczniowie nie mieli problemu z podaniem przykładu artysty, posługującego się kreską konturową: „Wiktoria tak wszystko maluje”.

Każdy z uczniów miał pomalować białą farbą akrylową całą powierzchnię drewnianego krążka, następnie korzystając z wzoru wykonać szkic wybranej ryby. Kolejnym zadaniem było naniesienie konturu ryby czarną farbą  i wypełnienie wnętrza kolorowymi farbami, według własnego uznania.

We wszystkich pracach dobór kolorów ryb był przypadkowy i nie odzwierciedla kolorów rzeczywistych.

Głównym założeniem zajęć było zastosowanie kreski konturowej w praktyce oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi.

W ciągu trzech godzin uczniowie wzorcowo stosując kreskę konturową, namalowali dziesięć ryb. Mroczny korytarz na drugim piętrze niebawem ozdobią: chetonik, idolek murzyński, konik morski, marmurkowata pstrążenica, rozdymka czarnosiodłata, strojnik, ustniczek cesarski, wstęgor pacyficzny, zimnica oraz głowacz pręgopłetwy.

Organizatorki zajęć plenerowych: Marzena Szulc, Anna Wojtaszek

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

,,Nadbużańskie krajobrazy II”

 18 czerwca 2012 r. pokaźna grupa uczniów z klas podstawowych, gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy postanowiła zmierzyć się z tematem  malarstwa krajobrazowego. Plener nad Bugiem miał formę warsztatów i objął malarstwo w technice: farby plakatowe, tempera i akwarele. Celem zajęć była próba odzwierciedlenia kształtu i kolorystyki roślin oraz dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na stołówce szkolnej podczas uroczystego zakończenia roku.

Organizator pleneru Hanna Mąka

Opiekunowie artystyczni – Joanna Niemczyk i Marzena Szulc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 „Nadbużańskie krajobrazy I”

7 czerwca 2011r.  trzydzieścioro uczniów z klas podstawowych, gimnazjalnych                 i przysposabiających do pracy wraz z opiekunami, uczestniczyło w zajęciach plenerowych. Uczniowie pracowali w otoczeniu lasu nad Bugiem, zmagając się z trudnym zadaniem jakim jest utrwalenie fragmentu krajobrazu na płótnie, kartonie lub sklejce.

Celem pleneru było rozwijanie umiejętności spostrzegania i wyrobienie potrzeby obcowania z naturą. Uczniowie podjęli próbę kadrowania obrazów. Podczas malowania starali się skoncentrować na małym fragmencie krajobrazu i spróbować odtworzyć go na płótnie. Całe zajęcia przebiegały w miłej atmosferze pozbawionej rywalizacji, uczestnicy często przerywali pracę, oglądali obrazy kolegów, wymieniali uwagi i spostrzeżenia.

Wszystkie prace zostały wyeksponowane na poplenerowej wystawie w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie.

Koordynator pleneru – Hanna Mąka

Opiekunowie artystyczni – Marzena Szulc, Joanna Niemczyk, Patrycja Derybowska –Zając