Przyjaciele Ośrodka

STATUETKI PRZYJACIELA OŚRODKA OTRZYMALI:

Pan Wojciech Krajewski – VI 2018

Pani Ewa Runo – VIII 2017

Pan Bogusław Powichrowski – XII 2016

Pierwsza Dama – Pani Agata Kornhauser – Duda – III 2016

Pan Wojciech Kwiatkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków –

IV 2015

III 2015 

Arkadiusz Nader – aktor teatralny i filmowy

IX 2014

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego

Czesława Kunkiewicz-Waligóra – Radca Ministra Edukacji Narodowej

Konrad Grzybowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Pani Elżbieta Bogucka – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON