Klub Wiewiórka

    img.archiwumallegro.pl       KLUB  WIEWIÓRKA

 

Opiekun: Grażyna  Czajkowska

indeks

            Program klubu ,,Wiewiórka” przeznaczony jest dla uczniów klas Szkoły Podstawowej. Zawiera treści i cele edukacyjne zawarte w podstawie programowej oraz zadania zawarte          w statucie PCK.  Wdrażając go do codziennego rozkładu zajęć w szkole, chciałyśmy wykształcić u dzieci nawyk dbania        o zdrowie a także wykształcić umiejętność bezpiecznego zachowania się uczniów w różnych sytuacjach. Program działalności klubu, odzwierciedlał potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Dobierane treści programowe odpowiadały danym  sytuacjom edukacyjnym oraz uwzględniały różnice indywidualne i możliwości rozwojowe dzieci oraz potrzeby środowiskowe. Treści zawarte w programie zdrowotnym dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, społecznej, moralnej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej, technicznej oraz intelektualnej.

W przyjętej koncepcji programu wydzielono sześć cykli tematycznych, które były realizowane w roku szkolnym 2011/12.

znaczekwiewiorka

 

 

Realizowane cykle tematyczne to:                        

 1. Higiena na co dzień.
 2. Zdrowe zęby to nasza dewiza.
 3. Odżywiam się zdrowo.
 4. Ruch – w zdrowym ciele zdrowy duch.
 5. Kultura pracy i wypoczynku.
 6. Dbamy o nasze bezpieczeństwo.

 186178_100004174720152_1272860552_q

ŚLUBOWANIE NA CZŁONKA KLUBU WIEWIÓRKA.

29. 10. 2011 r.  w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyło się ślubowanie na członków „Klubu Wiewiórka” uczestnikami owego ślubowania byli uczniowie Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym           i znacznym. Głównym celem owego spotkania było zainteresowanie dzieci działalnością Klubu Wiewiórka, oraz złożenie ślubowania na członka Klubu Wiewiórka.

A oto krótka foto relacja z tej uroczystości:

186178_100004174720152_1272860552_q

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ POD HASŁEM: „ ŚNIEŻNOBIAŁY UŚMIECH”

W dniu 25.04.2013 r. odbyło się spotkanie uczniów klas Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie z pielęgniarką szkolną p. Sylwią Reniewicz. Spotkanie przebiegało pod hasłem „ Śnieżnobiały uśmiech” i zorganizowane zostało w ramach realizacji treści programowych Klubu Wiewiórka.

Cele główne:

 • kształtowanie podstawowych zasad i nawyków higieny jamy ustnej
 • nabywanie praktycznych umiejętności prawidłowego szczotkowania zębów
 • integracja uczniów Ośrodka poprzez wspólne zabawy kształtujące prawidłowe nawyki higieniczne i rozwiązywanie zagadek tematycznych

 Podczas spotkania uczniowie obejrzeli film pt. „ Wyprawa Zuzi po śnieżnobiały uśmiech” oraz praktyczny pokaz szczotkowania zębów zaprezentowany przez panią pielęgniarkę. Segregowali przedmioty i przybory niezbędne do higieny jamy ustnej a następnie rozwiązywali zagadki tematyczne. Na koniec uczniowie uczestniczyli w zabawie ruchowej przy piosence „ Szczotka, pasta….”.

Spotkanie trwało 45 min. i zostało przygotowane przez: p. Grażynę Czajkowską i p. Joannę Borecką.

CHROŃ DZIECIĘCE UŚMIECHY

W ramach działalności Klubu Wiewiórka i Koła Promocji Zdrowia, w naszym Ośrodku – w roku szkolnym 2014/15 – realizowana była druga edycja programu edukacyjno – profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy”.

Organizatorami akcji są Polski Czerwony Krzyż i Wrigley Polska, a partnerami merytorycznymi Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej i Grupa LUX MED.

Głównym celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o higienę jamy ustnej i propagowanie wśród nich dobrych nawyków

Podczas tegorocznej akcji w naszym Ośrodku przeprowadzono:

 1. Comiesięczną akcję mycia zębów z Super Wiewiórką „ Czysty ząbek”;
 2. Zajęcia w klasach, mające na celu wzbogacenie wiedzy uczniów na temat roli i funkcji zębów, oraz rozwijanie umiejętności dbania o higienę jamy ustnej;
 3. Spotkanie z dentystą – Mateuszem Kowalewskim, który zapoznał uczniów z pracą lekarza dentysty i zwrócił uwagę na konieczność regularnych kontroli uzębienia (Spotkanie zorganizował p. Bartłomiej Staszkiewicz)
 4. Warsztaty podsumowujące drugą edycję programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, które odbyły się podczas spotkania integracyjnego z zaprzyjaźnionymi uczniami Gimnazjum nr 2 , na terenie Fundacji Idzik.

186178_100004174720152_1272860552_q

 PODJĘTE I ZREALIZOWANE ZADANIA W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018  – czytaj