Sport w szkole

 

Podstawowym celem wychowania fizycznego w szkole specjalnej, obok wzmacniania zdrowia, jest wyrobienie stałego nawyku ruchu – przygotowania do szeroko rozumianej rekreacji ruchowej, do czynnego spędzania wolnego czasu. Jest to nakaz chwili. Wysiłek fizyczny bowiem jest korzystny dla zdrowia, stanowi skuteczny sposób zapobiegania szkodliwym następstwom ograniczenia aktywności ruchowej we współczesnym życiu. /Hanna Maj /.

Nauczyciele w Naszej szkole realizują powyższe cele po mino ograniczonego zaplecza sportowego poprzez urozmaicanie tradycyjnych lekcyj wychowania fizycznego o nowe i atrakcyjne formy ruchowe np. elementy Zumby, nordic walking, stepu, pływania. Starają się zaszczepić w uczniach chęć aktywnego spędzania czasu wolnego organizując kuligi, rajdy piesze, spływy kajakowe oraz różnego rodzaju imprezy sportowe.

Zajęcia pozalekcyjne:

Tu podaj tekst alternatywny       Tu podaj tekst alternatywny

 linia-pozioma

Wiadomości sportowe:

WYCHOWANIE FIZYCZNE ZIMĄ

Wychowanie fizyczne zimą nie musi być nudne.P1030125 Wszelkie formy ruchu, prowadzone w środowisku naturalnym poza terenem zabudowanym, wywierają bardzo korzystny biologicznie wpływ na zdrowie człowieka, zwiększają i pogłębiają wentylację płuc, aktywizując tym samym procesy przemiany materii. Dzieciom wraca apetyt, pogłębia się sen, lepiej się uczą i stają się bardziej radosne. Najprostszą i najatrakcyjniejszą formą ruchu jaką można zaproponować uczniom na zajęciach wychowania fizycznego w okresie zimy na świeżym powietrzu są gry i zabawy ruchowe. CZYTAJ