Aquapark w Jachrance

11.12.2019 r. uczniowie kl. IVu, Va,Via, VIIa , PDP wyjechali na wycieczkę do Aquaparku w Jachrance. Wzięło w niej udział 30 uczniów. Kierownikiem wycieczki była Pani Katarzyna Jończyk, opiekę sprawowały: Hanna Mąka, Izabela Szczerba Marta Wildanger- Ciuraj, Elżbieta Piątkowska, Beata Wróbel, Marek Jończyk
Cele wycieczki:
– kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
– wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych,
– kształtowanie prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w wodzie,
– pokonywanie lęków przed wodą i zabawami w wodzie,
– podnoszenie ogólnej sprawności motorycznej,
– współpraca w grupie.
Wycieczka do parku wodnego w Jachrance została zorganizowana również w celu zaprezentowania uczniom alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, innej od preferowanej przez dzieci i młodzież w postaci wielogodzinnego spędzania czasu przy komputerze. Pobyt na basenie jest znakomitą zabawą, ciekawą i zdrową formą spędzania czasu, również stymuluje rozwój psychomotoryczny. Wycieczka przebiegała zgodnie z wcześniej założonym planem. Uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z zasadami zachowania podczas podróży oraz na terenie aquaparku. Założone cele zostały w pełni zrealizowane, organizatorzy zapewnili bezpieczny pobyt i radosne przeżycie wycieczki. Czas wspólnie spędzony na basenie był świetną zabawą dla wszystkich dzieci. Ostatnią atrakcją naszej podróży był pobyt w McDonald’s. Wszyscy wrócili w wyśmienitym humorze ze śpiewem na ustach.