,,BAWIĘ SIĘ I UCZĘ’’

Projekt edukacyjny ,,Bawię się i uczę” był to cykl zajęć odbywających się raz w tygodniu w ciągu roku szkolnego na jednej godzinie lekcyjnej w ramach zajęć rozwijających kreatywność w klasach II-IIIu, V-VIu. . Jego najważniejszymi założeniami było wspieranie wielokierunkowej aktywności uczniów poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym w obszarze ich rozwoju. Prowadzone zajęcia stworzyły warunki umożliwiające uczniom swobodny rozwój , zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Uczniowie odkryli przyjemność tworzenia oraz rozwinęli swoją wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.

Prowadząca zajęcia:
Alina Wojtaszek