BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – PAMIĘTAJMY O ODBLASKACH !!!

28 września 2018 roku wszyscy uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej SOSW w Wyszkowie spotkali się na wspólnych warsztatach w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej PZU Odblaski.
Tematem przewodnim była oczywiście bezpieczna droga do szkoły. Aby pomóc dzieciom jak najlepiej zrozumieć istotne zasady bezpieczeństwa na drodze, zaprezentowane zostały filmy edukacyjne, pokazujące prawidłowe i nieprawidłowe zachowania, jakie możemy zaobserwować podczas przechodzenia przez jezdnię. Dzieci miały okazję wykorzystać wiedzę zdobytą podczas spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, które miało miejsce 19 września 2018 roku.
Uczestnicy warsztatów aktywnie włączyli się w pogadankę, biorąc udział w quizie, udzielali prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. Podczas spotkania zwrócono również szczególną uwagę na stosowanie elementów odblaskowych, zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym.
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali dyplomy oraz elementy odblaskowe ufundowane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, które znacznie poprawiają widoczność naszych uczniów po zmroku.
Organizatorzy:
Marta Pazgier, Marta Wildangier – Ciuraj, Monika Szydlik