Bezpieczne wakacje

Zbliża się okres wakacji, dlatego do naszej szkoły zaprosiliśmy przedstawicielki Straży Miejskiej, które przybliżyły  i przypomniały uczniom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Panie Strażniczki ze Straży Miejskiej w Wyszkowie wygłosiły prelekcje na temat bezpiecznych zachowań dzieci w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły paniom podziękowanie za poświęcony czas i dobre rady.