„Biblioteka, dobre miejsce dla człowieka”

Realizacja projektu „Biblioteka, dobre miejsce dla człowieka” dobiegła końca. Projekt, który trwał od listopada do maja skierowany był przede wszystkim do uczniów klas przysposabiających do pracy. W ramach projektu odbył się cykl lekcji poświęconych książkom, o różnej tematyce i charakterze. Realizacja projektu odbywała się w naszej placówce, ale objęła swoim zasięgiem również z Przedszkola „Bajka” i „Bezpieczny Przedszkolak” oraz Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie.
Założeniem projektu było rozwijanie i kształtowanie zainteresowań książką oraz pokazanie roli biblioteki jako centrum kultury. Uczestnicy projektu zdobywali wiedzę, kształtując w sobie umiejętności potrzebne przez całe życie.
Na zakończenie projektu wszyscy biorący w nim udział przygotowali inscenizację pt. „Biblioekspress”, omawiającą najważniejsze wiadomości ze świata książek. Podczas przedstawienia można było obejrzeć wystawę prac uczniów, najciekawsze z nich zostały wyeksponowane jako dekoracja biblioteki szkolnej. Podczas spotkania podsumowującego projekt ogłoszono zwycięzców konkursu przygotowanego dla wszystkich uczniów Ośrodka. Tytuł „Najaktywniejszego czytelnika” i zwycięzcami konkursu zostali: Katarzyna Turek, Oliwier Orszulak oraz Karol Skóra.
Szczególne podziękowania należą się Mateuszowi Mierzejewskiemu, Mateuszowi Roguszewskiemu, Dominice Kaczmarczyk i Klaudii Ponichterze za udział w realizacji podsumowania projektu.