„Cztery żywioły”

Na kolejnych zajęciach w ramach projektu ,,Cztery żywioły” doświadczaliśmy żywiołu ziemi. Celem zajęć było poznanie polisensoryczne ziemi, gliny, piasku kinetycznego i czarnoziemu, stymulowanie aktywności odkrywania oraz wyzwalanie spontaniczności ucznia. Sprawdzaliśmy właściwości fizyczne, przesiewaliśmy przez sito, rozcieraliśmy w dłoniach, przesypywaliśmy. Zasialiśmy również nasiona, by w kolejnych dniach obserwować ich wzrost.