„CZY WIESZ CO JESZ ?- ZAGADKOWE „E” POD LUPĄ”

Uczniowie klasy II-III pdf realizowali projekt edukacyjny dotyczący świadomego żywienia: „Czy wiesz co jesz? – zagadkowe „E” pod lupą”. Głównym celem projektu było kształtowanie wśród uczniów postawy świadomego konsumenta i nawyków prozdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia.
W trakcie zajęć wynikających z projektu uczniowie w formie prezentacji multimedialnej zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi żywności wysoko przetworzonej i jej wpływu na organizm człowieka oraz substancji dodatkowych dodawanych do żywności. Zagadnienia te obejmowały następujące treści:
1. Rodzaje żywności (wysoko przetworzona i nieprzetworzona) i różnice miedzy nimi.
2. Wpływ poszczególnych rodzajów żywności na zdrowie człowieka.
3. Sposoby przedłużania trwałości żywności dawniej i dziś.
4. Symbol „ E” w składzie produktów żywnościowych .
5. Rodzaje substancji dodatkowych.
6. Korzyści i zagrożenia wynikające z obecności substancji dodatkowych w żywności.
7. Wpływ substancji dodatkowych dodawanych do żywności na organizm człowieka.
Jednym z zadań projektu było przeprowadzenie przez uczniów „wywiadu” ze swoimi rodzicami, dziadkami i pradziadkami na temat żywności dominującej w ich codziennym jadłospisie oraz źródeł ich pozyskiwania w okresie, gdy byli nastolatkami. Analizując uzyskane informacje od swoich bliskich uczniowie dokonali porównania sposobów odżywiania się dawniej i dziś oraz wysnuli wniosek, iż współczesne sposoby odżywiania się nie służą zdrowiu człowieka, a wręcz mu szkodzą. Uczniowie dokonywali również selekcji dostępnych produktów żywnościowych, przyporządkowując je do odpowiedniej grupy: żywności wysoko przetworzonej i nieprzetworzonej.
W ramach realizacji projektu młodzież zebrała opakowania po różnych produktach żywnościowych i analizowała etykiety pod kątem obecności dodatków do żywności. Analiza uzyskanych danych pozwoliła uczniom wskazać produkty, w których jest najwięcej „chemii”, a wiec należy ich unikać.
Jednym z elementów projektu było przeprowadzenie przez uczniów doświadczenia z colą oraz zardzewiałym gwoździem, kredą i jajkiem. Po umieszczeniu w naczyniach z coca colą gwoździa, kredy i jajka obserwowali przez tydzień zachodzące zmiany. Wynik obserwacji zatrwożył uczniów. Doświadczenie to udowodniło uczniom związek między nadmiernym spożyciem napojów typu cola i osłabieniem zębów i kości.
Praktyczną stroną projektu był udział w warsztatach kulinarnych, na których uczniowie przygotowali gofry według domowej receptury, ze składników jak najbardziej naturalnych.
W ramach ewaluacji projektu uczniowie z niewielką pomocą nauczyciela wykonali plansze edukacyjne – mapy myśli dotyczące substancji dodatkowych w żywności. Zwieńczeniem całości projektu było zaprojektowanie i wykonanie z pomocą nauczyciela gry edukacyjnej
„Czy wiesz co jesz?”. Gra pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu żywienia. Posiada proste a zarazem atrakcyjne zasady gry. Gra została przetestowana na zajęciach przez uczniów klasy III pdu i uzyskała pozytywną ocenę. Zarówno gra jak i plansze edukacyjne są dostępne dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Wnioski:
W ramach realizacji projektu uczniowie znacznie poszerzyli swoją wiedzę na temat współczesnej żywności przemysłowej i jej negatywnych skutków na zdrowie człowieka.
Uzmysłowiło to uczniom jak ważna jest dawna tradycja żywieniowa i przepisy na potrawy domowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki pracy nad projektem uczniowie nabyli umiejętność czytania etykiet na produktach oraz wybierania tych, które mają jak najmniej sztucznych dodatków i mają zawsze krótki okres przydatności do spożycia. Uczniowie nauczyli się odczytywać mapy myśli i mieli możliwość ich stworzenia. Wykonanie gry planszowej, która została pozytywnie oceniona przez kolegów i koleżanki
z innej klasy odczytali jako swój wielki sukces.
Udział uczniów w poszczególnych zadaniach projektu był dostosowany do ich możliwości.

Koordynator projektu: W. Dzik