,,Do czego MORZE służyć może?”

Na to pytanie w formie plastycznej odpowiedział Patryk Zych i otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Celem konkursu było promowanie wizerunku Polski jako kraju morskiego oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, wyobraźni i fantazji. Konkurencja była ogromna, ponieważ na konkurs wpłynęło 4812 prac z całej Polski!
Praca została wykonana na lekcji plastyki pod kierunkiem Marzeny Szulc.