Dokumenty świetlicowe

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka na świetlicę szkolną.

oświadczenie rodzica o zatrudnieniu – pobierz

karta wychowanka świetlicy – pobierz

Zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 2 września. Bardzo prosimy o niezwłoczne wypełnienie niezbędnych dokumentów i dostarczenie ich do wychowawcy lub na świetlicę szkolną.