Dzień Sportu dla maluchów

dsc_023620 października 2016 r. w godz. 10.00 – 12.00 odbył się Szkolny Dzień Sportu, w którym udział wzięło 30 uczniów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Głównymi celami imprezy było:
– propagowanie aktywności ruchowej wśród najmłodszych uczniów Ośrodka,
– wskazywanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu,
– integrowanie uczniów Ośrodka,
– respektowanie zasady fair play,
– wdrażanie do motywowania i dopingowania uczniów.
Impreza sportowa była podzielona na dwie części. Pierwszą stanowił tor przeszkód. Każdy z uczniów musiał, w jak najkrótszym czasie, pokonać przeszkody ( czworakowanie i czołganie na materacach , przejście przez obręcz, po ławeczce gimnastycznej, przez tunel, slalom oraz ślizg na deskorolce). Drugą część imprezy stanowiły zabawy ruchowe i zabawy ze śpiewem (zbijak, zabawy z chustą Klanzy).
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w proponowanych aktywnościach. Z uśmiechem i ogromnym zaangażowaniem kibicowali sobie nawzajem, motywowali się do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Na uwagę zasługuje również fakt, iż wspólnie z uczniami w zabawach wzięli udział wychowawcy. Szkolny Dzień Sportu przygotowali i przeprowadzili: Edyta Jakacka, Sylwia Befinger i Tomasz Milczarczyk.