Dzień Ziemi

25 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Uczniowie z klas młodszych brali udział w rozwiązywaniu krzyżówki, której hasła związane były z ekologią. Wykonali plakaty na temat: „Ja i moje środowisko”, „Znaczenie wody w życiu człowieka”, „Segregacja odpadów”.
Starsi uczniowie w tym samym czasie uczestniczyli w warsztatach recyklingowych. Ich motywem przewodnim były sowy, jako symbole mądrego korzystania z zasobów naturalnego środowiska.
Organizatorem szkolnego Dnia Ziemi był Klub Małego Przyrodnika.