Fundusze Europejskie wspierają system kształcenia zdalnego w powiecie wyszkowskim

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Powiat Wyszkowski podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 1119/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Unijne wsparcie przeznaczone zostało na zakup niezbędnego sprzętu, w celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu grantowego Powiatu Wyszkowskiego pn.”Zdalne szkoły w powiecie wyszkowskim” w okresie 22.04.2020 – 22.10.2020 r.

Powiat Wyszkowski dzięki wsparciu sfinansował zakup 37 notebooków, które zostały przekazane szkołom z 6 jednostek edukacyjnych powiatu wyszkowskiego i posłużą realizacji zajęć przez 37 uczniów i uczennic w związku z pojawieniem się koronawirusa z :
1. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,
2. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie,
3. I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie,
4. Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku,
5. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie
6. Zespołu Szkół w Długosiodle.

Wartość projektu: 99 863,00 PLN,
Kwota dofinansowania to aż 99 863,00 PLN, z czego:
– wkład Funduszy Europejskich- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 84 514,05 PLN
– budżet państwa 15 348,95 PLN