Gimnazjaliści w Muzeum Powstania Warszawskiego

25 IX 2017 r. gimnazjaliści uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dowiedzieli się, czym zajmowała się ludność cywilna Warszawy podczas 63 dni powstania oraz jak cywile byli traktowani przez Niemców.
Wizyta w MPW była dla naszych gimnazjalistów wielkim przeżyciem. A największe wrażenie zrobiła na nich replika kanału powstańczego. Przejście nim w całkowitej ciemności okazało się bardzo trudne. Tym bardziej docenili postawę, odwagę i bohaterstwo powstańców.
Już planujemy następne wyprawy, bo lubimy się uczyć nie tylko przy tablicy.