III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Wołomińskiego

21.02.2018r. wychowankowie naszej szkoły wzięli udział w III Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Wołomińskiego.
Skład zespołu: Patrycja Pałaszewska , Natalia Luft, Julia Filipiak, Dominik Stelmach, Krystian Wiśniewski, Mikołaj Woźnica.
Wychowanków do zawodów przygotował Pan Tomasz Milczarczyk oraz Jarosław Komorowski.
Organizatorem zawodów był Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku, Powiat Wołomiński oraz Szkoła Podstawowa w Klembowie.
Uczniowie zostali uhonorowani za udział w zawodach okolicznościowymi dyplomami i upominkami.
Opiekunem w czasie trwania wyjazdu był Jarosław Komorowski.