Informacja o obiadach w szkolnej stołówce

SZANOWNI RODZICE,

w roku szkolnym 2020/2021 obiady dla uczniów, będą przygotowywane
przez kuchnię internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida
w Wyszkowie.
Koszt obiadu dla ucznia wynosi 6 złotych.
Proszę zgłaszać uczniów chętnych do korzystania z posiłków do wychowawcy lub sekretarza Ośrodka.