Informacje dla Rodziców…

Drodzy Rodzice,
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przywrócenia za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie zajęć rewalidacyjnych, zgłoszono 62 uczniów, przywrócimy te formy zajęć w SOSW nie wcześniej niż we wtorek 19 maja 2020 r.
W trakcie opracowywania są „PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2”.
Przygotowane zostały dla Was deklaracje i oświadczenia
Opracowujemy harmonogram pobytu w Ośrodku, gdyż deklaracje zgłosili rodzice uczniów z 24 oddziałów, w każdym oddziale część uczniów będzie uczestniczyła w zajęciach w siedzibie Ośrodka, a część tego samego oddziału pozostaje w formie zdalnej, więc zachodzi potrzeba proporcjonalnego podziału godzin na te dwie formy.
Wymaga to czasu i wprowadzenia wielu logistycznych przesunięć by zapewnić Waszym dzieciom bezpieczny pobyt w szkole.
W trakcie przygotowywania i ponownej dezynfekcji są pomieszczenia klasowe, w których będą odbywały się zajęcia oraz gromadzona jest odpowiednia ilość zabezpieczeń dla uczniów i nauczycieli.
Nie będzie prowadzone dożywianie oraz dowóz uczniów na zajęcia.
Proszę o zapoznanie się z Rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Szczegółowe informacje otrzymacie od wychowawców klas.
Z poważaniem
Edyta Jarosz
Dyrektor SOSW w Wyszkowie

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne- pobierz

Oświadczenie rodzica COVID 19 – pobierz

Deklaracja rodzica COVID 19 – pobierz