„JAK ROZPOZNAWAĆ PODSTAWOWE EMOCJE CZŁOWIEKA ORAZ W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO JE WYRAŻAĆ?”

31.03.2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie nauczycielki – Milena Ulanowska, Dorota Puścian, Renata Kulik i Jolanta Twardowska zorganizowały szkolenie dla dzieci i młodzieży, pt. ,,Jak rozpoznawać podstawowe emocje człowieka oraz w jaki sposób prawidłowo je wyrażać?”, w oparciu o materiały edukacyjne z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej.
W trakcie spotkania uczestnicy zajęć świetlicowych dowiedzieli się, że uczucia są zjawiskiem naturalnym. Wszyscy odczuwamy emocje. Uczucia są dobre, normalne i pożyteczne .Mówią nam o naszych potrzebach, dają energię do działania. Pomagają wycofać się, kiedy jest to słuszne. Umiejętność rozpoznawania i nazywanie uczuć to inteligencja emocjonalna. Obserwacja życia codziennego młodzieży wskazuje na potrzebę edukacji emocjonalnej. Jest to szansa na umniejszenie konfliktów, znajdujących wyraz w zachowaniu w rożnych sytuacjach.
Karty zadaniowe przygotowane przez nauczycielki opierały się na rzetelnej rozmowie z dziećmi na temat uczuć towarzyszących różnym sytuacjom. Zaproponowane różnorodne formy zabaw stwarzały okazję dzieciom i młodzieży na głębokie przeżywanie i oswajanie się z emocjami. Chciałyśmy poprzez zabawę nauczyć rozumienia i okazywania uczuć, panowania nad emocjami, poznawania nowych osób, nabywania pewności siebie i wiary we własne możliwości. W całokształcie działań ważna jest umiejętność wykorzystania poczucia humoru, co dla uczniów oznacza nabywanie świadomości, że sukcesy i porażki idą w parze , że radość i smutki to nieodłączne części życia.