Jak wspierać dziecko w wyborze zawodu?

sam_5357W ramach obchodów Ogólnopolskich Dni Kariery, 20 października w naszej szkole odbyło się szkolenie dla rodziców pt. „Przygotowanie dziecka do wyboru drogi edukacyjno- zawodowej”. Celem szkolenia było wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie wspierania dziecka w planowaniu drogi edukacyjno – zawodowej.
W toku szkolenia rodzice otrzymali praktyczne wskazówki, jak rozmawiać i pracować z dzieckiem, aby ten pierwszy ważny, życiowy wybór – szkoły ponadgimnazjalnej był dla nich właściwy. Rodziców szczególnie interesowała oferta szkoły w zakresie kształcenia zawodowego, dostosowania do indywidualnych możliwości uczniów oraz szanse uczniów na otwartym rynku pracy. Zakres tematyczny szkolenia obejmował również zagadnienia dotyczące „budowania” kariery w ramach wyodrębnionych kwalifikacji, nie tylko w wybranym zawodzie.
Pokazanie zakresu działań nauczycieli naszej szkoły w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i nieprzecenionej roli rodzica w kreowaniu ścieżki kariery zapewne przyczyni się do zwiększenia świadomości w tym zakresie, a tym samym trafniejszych wyborów edukacyjno – zawodowych naszych uczniów.
Małgorzata Pilacińska