Klub Małego Przyrodnika

Przyroda bez człowieka może żyć,

ale człowiek bez przyrody

ZGINIE

 KLUB MAŁEGO PRZYRODNIKA

Program Klubu Małego Przyrodnika przeznaczony jest dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania związane z przyrodą (m.in.: las, sad, ogród, zdrowa żywność, przemiany w czasie pór roku, gospodarstwo rolne, rezerwaty i parki narodowe). Będą nabywać nową wiedzę, będą badać, odkrywać, doświadczać, rozumieć i kształtować właściwe postawy wobec środowiska. Wycieczki, konkursy, gry, zabawy dydaktyczne mają za zadanie sprzyjać nabywaniu wiadomości i umiejętności.

 CEL GŁÓWNY:

Zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie aktywności dzieci i ich twórczego myślenia, nauka ciekawego i pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu.

METODY PRACY:

  • Obserwacje, doświadczenia, eksperymenty
  • Pokaz naturalnych okazów przyrodniczych
  • Gry dydaktyczne
  • Wycieczki i zajęcia w terenie
  • Projekcje filmów
  • Dyskusja
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi

Prowadzący Klub Małego Przyrodnika: Monika Szydlik, Iwona Waniowska, Aneta Gołdys, Marzena Mejer, Agnieszka Skoczeń, Małgorzata Raniszewska

Wiosenne porządki

We wtorkowy poranek, w ramach „Klubu Małego Przyrodnika”, uczniowie dwóch klas szkoły podstawowej wraz z opiekunami zabrali się do porządkowania szkolnych grządek. Wspólnie uprzątnęli grządkę, posadzili na niej krzewy, ogrodzili ją specjalnym płotkiem. Miło popatrzeć na zadbany ogródek szkolny.

Klub Małego Przyrodnika w akcji …wiosennej

Jesienne porządkowanie terenów zielonych wokół szkoły

Stroiki świąteczne
W ramach zajęć KLUBU MAŁEGO PRZYRODNIKA uczniowie klasy VIau, IIgla, IIgu, IIIgu2 pod kierunkiem Pani Marzeny Mejer, Moniki Szydlik i Agnieszki Skoczeń wykonali stroiki świąteczne z darów jesieni: szyszek, żołędzi, orzechów włoskich, laskowych.
Własnoręcznie zrobione małe arcydzieła będą zdobiły ich domy na Święta.

W Muzeum Przyrody w Drozdowie

21 marca Klub Małego Przyrodnika zorganizował wycieczkę do Muzeum Przyrody w Drozdowie. Uczniowie obejrzeli tam wiele eksponatów przyrody nieożywionej – ssaki i ptaki Kotliny Biebrzańskiej, rośliny lecznicze Doliny Narwi. Ponadto podziwiali wiele gatunków ryb występujących w Azji, Ameryce Południowej, Australii, Afryce i Europie zgromadzonych w 26 akwariach o pojemności 500ml.Uczestnicy wycieczki byli pod wrażeniem, gdy zobaczyli eksponaty – łosia i niedźwiedzia w naturalnych wymiarach.

Z wycieczki wróciliśmy pełni wrażeń, nowych doświadczeń i wiedzy o florze i faunie Doliny Biebrzańskiej.