Klub Małego Przyrodnika

Przyroda bez człowieka może żyć,

ale człowiek bez przyrody

ZGINIE

 KLUB MAŁEGO PRZYRODNIKA

Program Klubu Małego Przyrodnika przeznaczony jest dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania związane z przyrodą (m.in.: las, sad, ogród, zdrowa żywność, przemiany w czasie pór roku, gospodarstwo rolne, rezerwaty i parki narodowe). Będą nabywać nową wiedzę, będą badać, odkrywać, doświadczać, rozumieć i kształtować właściwe postawy wobec środowiska. Wycieczki, konkursy, gry, zabawy dydaktyczne mają za zadanie sprzyjać nabywaniu wiadomości i umiejętności.

 CEL GŁÓWNY:

Zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie aktywności dzieci i ich twórczego myślenia, nauka ciekawego i pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu.

METODY PRACY:

  • Obserwacje, doświadczenia, eksperymenty
  • Pokaz naturalnych okazów przyrodniczych
  • Gry dydaktyczne
  • Wycieczki i zajęcia w terenie
  • Projekcje filmów
  • Dyskusja
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi

Prowadzący Klub Małego Przyrodnika: Monika Szydlik, Iwona Waniowska, Aneta Gołdys, Marzena Mejer, Agnieszka Skoczeń, Małgorzata Raniszewska

Wiosenne porządki

We wtorkowy poranek, w ramach „Klubu Małego Przyrodnika”, uczniowie dwóch klas szkoły podstawowej wraz z opiekunami zabrali się do porządkowania szkolnych grządek. Wspólnie uprzątnęli grządkę, posadzili na niej krzewy, ogrodzili ją specjalnym płotkiem. Miło popatrzeć na zadbany ogródek szkolny.

Klub Małego Przyrodnika w akcji …wiosennej

Jesienne porządkowanie terenów zielonych wokół szkoły

Stroiki świąteczne
W ramach zajęć KLUBU MAŁEGO PRZYRODNIKA uczniowie klasy VIau, IIgla, IIgu, IIIgu2 pod kierunkiem Pani Marzeny Mejer, Moniki Szydlik i Agnieszki Skoczeń wykonali stroiki świąteczne z darów jesieni: szyszek, żołędzi, orzechów włoskich, laskowych.
Własnoręcznie zrobione małe arcydzieła będą zdobiły ich domy na Święta.

W Muzeum Przyrody w Drozdowie

21 marca Klub Małego Przyrodnika zorganizował wycieczkę do Muzeum Przyrody w Drozdowie. Uczniowie obejrzeli tam wiele eksponatów przyrody nieożywionej – ssaki i ptaki Kotliny Biebrzańskiej, rośliny lecznicze Doliny Narwi. Ponadto podziwiali wiele gatunków ryb występujących w Azji, Ameryce Południowej, Australii, Afryce i Europie zgromadzonych w 26 akwariach o pojemności 500ml.Uczestnicy wycieczki byli pod wrażeniem, gdy zobaczyli eksponaty – łosia i niedźwiedzia w naturalnych wymiarach.

Z wycieczki wróciliśmy pełni wrażeń, nowych doświadczeń i wiedzy o florze i faunie Doliny Biebrzańskiej.

WARSZTATY WIELKANOCNE

W ramach działalności Klubu Małego Przyrodnika i realizacji projektu „Ja i moje środowisko”, 6 kwietnia 2017 r. po raz kolejny odbyło się spotkanie integracyjne z Przedszkolem nr 1 w Wyszkowie.

Dzieci brały udział w warsztatach kulinarnych pt. „Wielkanocne cudeńka”. Powstały piękne wielkanocne zajączki, kurki, baranki. Uczestnicy warsztatów przygotowali również sałatkę wiosenną. Na koniec wszyscy wspólnie degustowali przygotowane przez siebie przysmakami.

Przesadzanie kwiatów w klasie III lw pod kierunkiem pani Marty Pazgier. Zdobywanie umiejętności sadzenia, pielęgnacji roślin

DOŚWIADCZENIE PRZYRODNICZE…….

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017, członkowie „Klubu Małego Przyrodnika” – klasa III lw pod kierunkiem wychowawcy, Pani Marty Pazgier, przeprowadzili doświadczenie przyrodnicze. Przez ponad 30 dni uczniowie obserwowali rozwój fasoli, od ziarenka do pojawienia się pierwszych korzeni, pędów, liści i kwiatów. Podczas prowadzonej obserwacji uczniowie mieli za zadanie dbać o rośliny i dostarczać im optymalne warunki do wzrostu. Przez cały okres trwania doświadczenia uczniowie prowadzili kalendarz obserwacji, w którym zapisywali i rysowali zachodzące zmiany. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia, uczniowie nabyli umiejętność prowadzenia celowej obserwacji, poznali cykl rozwoju fasoli a także dowiedzieli się, jakich warunków potrzebują rośliny do wzrostu.

Wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się w swoje zadanie, z entuzjazmem obserwowali rozwój roślin, po zakończeniu doświadczenia zabrali swoje rośliny, aby kontynuować obserwacje w warunkach domowych.

JESIENNE PRACE W OGRODZIE

29 września w ramach działalności Klubu Małego Przyrodnika uczniowie klas IIIguw, Ipdf, VIIu wraz z opiekunami – Moniką Szydlik, Agnieszką Skoczeń i Marzeną Mejer zapoczątkowały jesienne prace w szkolnym ogródku.

Sprzyjająca, słoneczna pogoda pozwoliła na usunięcie suchych części kwiatów i krzewów oraz zebranie nasion aksamitek, które posłużą do wysiewu wiosną.

Prace w ogrodzie sprawiają dzieciom wiele satysfakcji , zadowolenia oraz dają wiele wrażeń sensorycznych.