Konkurs – Kalkowanie map, mandali, postaci z bajek

W listopadzie w SOSW został ogłoszony konkurs na wykonanie pracy techniką kalkowania –„Kalkowanie map, mandali, postaci z bajek”. Kalkowanie to stary, choć obecnie w dobie ksero, zapomniany sposób odwzorowywania danego obrazu czy dokumentu. Ponadto technika ta doskonali umiejętności grafomotoryczne, a także może byś sposobem na spędzanie wolnego czasu.
Prace konkursowe można było wykonywać w 3 kategoriach: mapy, mandale i postacie z bajek.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły zawodowej. Laureatami zostali:
Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1 miejsce Klaudia Rutkowska III gl
2 miejsce Marcin Piotrowski II zh
3 miejsce Sandra Gigoń II gl
Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
1 miejsce Bartosz Pilarski III awb
2 miejsce Katarzyna Turek III l i Aleksandra Lonca III l
3 miejsce Paulina Karamuz I PdP

Konkurs zorganizowały Panie: Dagmara Błońska i Aldona Jusińska.