KONKURS NA KRZYŻÓWKĘ MATEMATYCZNO-EKOLOGICZNĄ ROZSTRZYGNIĘTY

23 lutego, w ramach innowacji pedagogicznej „Matematyczne potyczki z ekologią”, uczniowie klasy siódmej i ósmej przedstawili przygotowane krzyżówki. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematyką i ekologią.
Przedstawione krzyżówki miały dwojaką formułę. Jedne doskonaliły sprawność rachunkową, inne zaś dostarczały uczniom możliwości wykazania się swoimi wiadomościami matematycznymi. Zdarzały się sytuacje, że hasło, które się pojawiło skłaniało uczniów do poszukiwania informacji. Przykładem tego może być postać wielkiego polskiego matematyka – Stefana Banacha, który stał się tematem przewodnim pracy domowej.
W trakcie spotkania obu klas, uczniowie rozwiązywali przygotowane krzyżówki, które dostarczały wielu emocji, ale przede wszystkim utrwalały wiedzę z matematyki. Natomiast otrzymane hasła, takie jak np. „Segreguj śmieci”, „Recykling”, „Kompostuj odpady”, „Nie wypalaj śmieci”, „Ekologia się opłaca” „Oszczędzaj energię”, czy też „Ekologia – moda czy konieczność?” były przyczynkiem do kształtowania postawy proekologicznej. Podsumowaniem matematycznych potyczek z ekologią było obejrzenie filmu pt. „Wpływ działalności człowieka na otaczające środowisko” (https://www.youtube.com/watch?v=cLXiennnlDY), który przedstawił kompleksowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od dzisiaj już wszyscy wiemy, że „Śmieci mniej – Ziemi lżej”.
Wszyscy uczniowie przygotowywali krzyżówki z wykorzystaniem ICT, co nadało temu przedsięwzięciu charakter interdyscyplinarny. Połączyli wiedzę i umiejętności z matematyki, ekologii i informatyki. Zastosowanie technologii informacyjnej zapewniło wysoki poziom graficzny prac konkursowych.
Nagrodą za przygotowanie krzyżówek jest bardzo dobra ocena z matematyki oraz ich publikacja na stronie platformy edukacyjnej https://learningapps.org, tak by służyły uczniom z innych szkół do doskonalenia wiedzy matematyczno-ekologicznej.