Konkurs „Najładniejszy zeszyt w szkole” rozstrzygnięty!

7 czerwca został rozstrzygnięty konkurs „Najładniejszy zeszyt w szkole”, zorganizowany przez Annę Wróbel i Beatę Wróbel. Jego celem było:
– zachęcenie uczniów do starannego i systematycznego prowadzenia zeszytów przedmiotowych,
– motywowanie do dbałości o jakość i estetykę notatek z lekcji,
– nagrodzenie uczniów starannie prowadzących zeszyty przedmiotowe.
Nie sztuką jest mieć zeszyt. Sztuką jest prowadzić zeszyt, który będzie wizytówką ucznia. Jest to ogromnie ważne z tego względu, że zeszyt to nie tylko zapis tego, co dzieje się na lekcjach. To także zbiór informacji, z których sami uczniowie wielokrotnie korzystają. Aby bez trudu potrafili odnaleźć
w nich to, co ważne i potrzebne, musieli uczciwie pracować przez cały rok. Liczył się każdy wpis, każda notatka.
Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Do konkursu zgłoszono wiele zeszytów. Oceniła je komisja w składzie: p. Dorota Kamińska, p. Beata Wróbel, p. Beata Glinka i p. Anna Wróbel.
Z każdego etapu edukacyjnego zostały nagrodzone te najpiękniejsze, będące chlubą ucznia. A oto lista laureatów:
• Szkoła podstawowa:
kl. I-III
– Amelia Zdunek – kl. III lw – najładniejszy zeszyt w szkole
– Aleksandra Lonca – kl. III lw – najładniejszy zeszyt w szkole
– Kamila Roguszewska – kl. IlI l

KL. IV – VI
– Michał Rębowski – kl. IV a – wyróżnienie
– Bartosz Pilarski – kl. IV a
– Marcin Zarzecki – kl. V a
– Karol Skóra – kl. V a
– Wiktoria Szulkowska – kl. VI l
– Dominika Kaczmarczyk – kl. VI l

• Gimnazjum – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
– Olivier Gierlicki – kl. II gl – wyróżnienie
– Anna Kowalska – kl. II gl – wyróżnienie
– Jakub Oleksiak – kl. II gl a

• Gimnazjum – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
– Natalia Ciok – kl. II gu – wyróżnienie
– Joanna Chmielewska – kl. III gu
– Klaudia Trojanek – kl. III gu

• Szkoła przysposabiająca do pracy
– Magdalena Mościcka – kl. I pdf – wyróżnienie
– Paulina Śliwka – kl. III pdf
– Natalia Luft – kl. III pdp

Wśród zgłoszonych zeszytów, były takie, które zostały szczególnie wyróżnione, ale za najładniejsze uznano ex aequo dwa zeszyty: Amelii Zdunek i Oli Loncy. Wraz z wyrazami uznania, uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody oraz gromkie brawa od całej społeczności szkolnej.
Konkurs ten, ze względu na swoje walory wychowawcze i dydaktyczne, będzie kontynuowany w kolejnych latach.