„Legendowy zawrót głowy – poznajemy polskie legendy” – podsumowanie projektu edukacyjnego

W tym roku szkolnym klasy 4a, 5a, 5l, 6a, 6l, 7l, 8l szkoły podstawowej realizowały projekt edukacyjny „Legendowy zawrót głowy”. Projekt opracowały nauczycielki języka polskiego: Beata Glinka oraz Beata Wróbel.
Celem projektu było umożliwienie uczniom zapoznania się z bogactwem historycznym, geograficznym i kulturowym Polski. Wszystkie cele projektu udało się zrealizować. Uczniowie poznali treść 25 polskich legend, rozwinęli kompetencje czytelnicze, doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem, doskonalili technikę czytania, rozwijali umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, uczyli się wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu (słownych, plastycznych, muzycznych), doskonalili umiejętności językowe, rozwijali umiejętności i kompetencje społeczne. W projekcie edukacyjnym „Legendowy zawrót głowy” zostały uwzględnione potrzeby i możliwości poznawcze uczniów oraz ich aktywność. Zostały wykorzystane różnorodne metody i formy pracy, takie jak: zabawy dydaktyczne; drama; Kamishibai; karty pracy; ćwiczenia językowe; dyskusja; wywiad; rysunek.
Tworzenie i realizowanie atrakcyjnych jakościowo oraz metodycznie projektów edukacyjnych związanych z rozpowszechnianiem czytelnictwa jest niezmiernie ważne. Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży zalicza się do priorytetowych celów polityki oświatowej.
Podczas realizacji projektu uczniowie świetnie się bawili, łączyli przyjemne z pożytecznym. A najważniejsze, że wiedzą już kim był Boruta, dlaczego ducha Karkonoszy nazywa się Liczyrzepą, na co czekają śpiący rycerze pod Giewontem, dlaczego Bies wyczarował sobie Czady, gdzie są najpyszniejsze pierniki, co się stało z Popielem oraz co jest symbolem Krakowa, Poznania i Wieliczki 🙂