Lekcja otwarta

15 listopada 2019 r. odbyła się lekcja otwarta, podczas której zapoznano uczniów z Wojtkiem – niedźwiedziem, który został żołnierzem. Celem i zadaniem lekcji było kształtowanie więzi patriotycznych i poznanie literatury patriotycznej.
Dla jednych przejawem patriotyzmu jest śpiewanie hymnu, dla innych dbałość o polskie tradycje i poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę. Uczniowie klas 5la, 5u, 6l, 6a i 6u mieli okazję poznania kaprala Wojtka, który był niedźwiedziem. Los misia był dla uczestników poruszającą historią. Pod dowództwem gen. Władysława Andersa ten niezwykły bohater miał swój udział w walkach Polskich Sił Zbrojnych. Należy pamiętać, że patriotyzm to przede wszystkim służba dla dobra naszej Ojczyzny. Zachowanie człowieczeństwa we współczesnym świecie jest wyjątkowo trudne. Niedźwiedź Wojtek może być przykładem, jak poczucie własnej tożsamości wpływa na losy nasze i naszych rodaków.
Organizatorzy
Anna Rogowska, Paulina Biernacka