Lekcja patriotyzmu

15 listopada, uczniowie klas III PDF, II PDP oraz zaprzyjaźniona grupa z Terapii Zajęciowej w Wyszkowie, uczestniczyli w lekcji patriotycznej „I tak narodziła się Warszawa”. Podczas spotkania w bibliotece szkolnej, uczestnicy utrwalili wiedzę na temat cech patrioty, naszego kraju oraz wysłuchali opowiadania „Losy Warsa i Sawy” metodą Kamishibai. Równie ważnym elementem wizyty w bibliotece była integracja grup, w tym osób będących absolwentami naszego Ośrodka. Lekcja była przykładem na podniesienie świadomości o byciu patriotą i na długo pozostanie w naszej pamięci.