Lepiej zapobiegać niż leczyć

Uczniowie z klas 3 gimnazjum oraz 1 i 2 klasy Branżowej Szkoły I stopnia przystąpili do programu UNPLUGGED, którego głównym celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od papierosów, alkoholu i narkotyków oraz kształtowanie umiejętności społecznych. W ramach realizacji programu zaplanowanych zostało 12 godzin lekcyjnych o następującej tematyce: radzenie sobie z problemami i emocjami, myślenie twórcze, empatia, umiejętność budowania relacji, samoświadomość wobec uzależnień. Program UNPLUGGED jest programem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W naszej szkole zajęcia poprowadzą przeszkolone w tym celu trenerki – Pani Katarzyna Jończyk oraz Pani Elżbieta Piątkowska.