„Mądra szkoła czyta dzieciom”

1W tym roku szkolnym dołączyliśmy do ogólnopolskiego programu czytelniczego w ramach Cała Polska czyta dzieciom. Nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację ABCXXI to: ,,Mądra szkoła czyta dzieciom”. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom.
My również zadbałyśmy o to, by codzienne, głośne czytanie stało się priorytetem w naszej szkole.
28. 10. 2016 r. uczniowie klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zostali zaproszeni do magicznego świata literatury dziecięcej. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,Brzechwa dzieciom.” Myślą przewodnią naszych przedsięwzięć było czytanie dzieciom wierszy dla przyjemności, w serdecznej atmosferze – jako najlepszej strategii wychowania człowieka kulturalnego i ciekawego świata. „Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów”. Celem akcji było zainteresowanie dzieci książką, rozbudzenie potrzeby czytania, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz wskazywanie pozytywnych wartości.
Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dzieci wysłuchały utworów jednego z najwybitniejszych polskich poetów – J. Brzechwy recytowanych przez pracowników naszego Ośrodka. Akcję: ,,Mądra szkoła czyta dzieciom” rozpoczęła Pani Dyrektor Edyta Jarosz, czytając wiersz pt: ,, Na straganie”. Następnie Pani Dyrektor Dorota Kamińska zaprezentowała utwór pt. ,,Samochwała”. Wiersze pt. ,,Pomidor”, „Sroka” „Dzik” przedstawili nam zaproszeni goście – pracownicy administracji i obsługi: Pan Wojciech Krajewski, Pani Justyna Drzewiecka i Pani Elżbieta Wolf.
Oprócz pięknego przeczytania tekstów wykazali się ogromnym talentem. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem talentów aktorskich naszej wspaniałej kadry. Piękna recytacja, odpowiedni dobór gestów, mimiki, sposobu poruszania się budziły głośne oklaski, były nagrodą i zachętą do pracy w następnym roku szkolnym. Mimo, iż nie wszyscy nasi goście mają wykształcenie pedagogiczne to wspaniale odnaleźli się w roli nauczycieli.
Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali czytanych wierszy. Swoje wrażenia przedstawili w zabawie ruchowej przy piosence pt:,, Kaczka dziwaczka” oraz w twórczości plastycznej, wykonując ilustracje, kolorowanki do przeczytanych wierszy.
Dla naszych uczniów był to przyjemny czas wyciszenia, relaksu a także wspaniała zabawa, integrująca klasy SOSW.W przyszłym roku z pewnością będziemy kontynuować realizację programu, wzbogacając ją o nowe, dostosowane do potrzeb naszej placówki zadania, mające na celu propagowanie idei czytelnictwa wśród uczniów.

Organizatorzy akcji: G. Czajkowska, I. Szczerba.