„Mały Ratownik”

W tym tygodniu w klasach 1-3 szkoły podstawowej rozpoczął się cykl zajęć z pierwszej pomocy pod hasłem „Mały Ratownik” – w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP prowadzony przez p. Sylwię Befinger.
Celem zajęć jest przygotowanie naszych najmłodszych uczniów do podjęcia działań ratujących życie, mają uwrażliwić dzieci na potrzebę niesienia pomocy potrzebującym. Mają również wykształcić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego. Program ten ma też za zadanie wyposażyć uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Dzisiejsze zajęcia dotyczyły wyposażenia apteczki i poznania służb ratowniczych. Dzieciaki spisały się na medal i wykazały dużą wiedzą.