Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

20 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny pod hasłem „Matematyczne potyczki z ekologią”, który został objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego.
Mottem tego przedsięwzięcia były słowa Paulo Coelho „Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy”. Dlatego też celem konkursu z jednej strony było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
a z drugiej poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy ekologicznej uczniów poprzez analizę
i rozwiązywanie różnych rozrywek umysłowych, zadań matematycznych oraz praktyczne działanie.
W konkursie wzięło udział sześć czteroosobowych drużyn z: Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku oraz pięciu Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Makowa Mazowieckiego, Ostrołęki, Przasnysza, Pułtuska i Wyszkowa. Uczniowie, po obejrzeniu filmu edukacyjnego
o wpływie działalności człowieka na środowisko, rozwiązywali rebus matematyczno-ekologiczny, którego hasło było bardzo wymowne „Ziemia woła S.O.S.”. Następnie przeszli do rozwiązywania zadań „z życia wziętych”, których treść dotyczyła codziennych nawyków Polaków, np. „Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru. Statystyczny Polak wyrzuca rocznie 70 takich butelek. Ile bluz, dzięki recyklingowi, może uzyskać?”.
Po rozwiązaniu krzyżówki, której hasło brzmiało „Z ekologią na Ty”, uczestnicy konkursu spisali propozycje działań proekologicznych na rzecz środowiska, które utworzyły swoisty katalog codziennych nawyków dla świata.
Ostatnim punktem zmagań konkursowych była drużynowa segregacja śmieci, zgodnie
z ostatnim rozporządzeniem Ministra Środowiska, wprowadzającym na terenie całego kraju Jednolity System Odpadów Komunalnych.
Komisja konkursowa, którą tworzyli nauczyciele matematyki z ww. szkół, podliczyła punktację, zgodnie z którą laureatami konkursu zostali uczniowie z SOSW w Wyszkowie. Drugie miejsce zajęła drużyna z SOSW z Ostrołęki, trzecie – uczniowie z SOSW
w Makowie Mazowieckim, czwarte – uczniowie z ZSS w Brańszczyku, piąte miejsce przypadło drużynie z SOSW w Pułtusku, a szóstą lokatę zajęli uczniowie SOSW w Przasnyszu.
Pamiątkowe dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu wręczyli przedstawiciele Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w Siedlcach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którzy byli też fundatorami upominków.
Całokształtem działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajęły się nauczycielki matematyki: Anna Wróbel, Maria Rutka i Katarzyna Kulbacka.