NAGRODZENI W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM!!!

P1080026Organizatorem konkursu było Centrum Kultury AGORA, z siedzibą we Wrocławiu. Celem konkursu „Pieski w kreski”, było rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia. Organizatorzy starali się dotknąć bardzo ważnego tematu, jakim jest odpowiedzialność za drugie istnienie, relacja ludzi ze zwierzętami oraz potrzeba miłości i przyjaźni.
Spośród 1200 nadesłanych prac, dwoje z naszych uczniów zostało nagrodzonych. Drugie miejsce zajął Kacper Sobczak a trzecie Rafał Śliwka. Zwycięskie prace powstały pod kierunkiem Marzeny Szulc.