Narada Dyrektorów szkół i przedszkoli Powiatu Wyszkowskiego

7 lutego w naszej szkole odbyła się Narada Dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli Powiatu Wyszkowskiego, wzięło w niej udział 65 przedstawicieli szkół.
W naradzie uczestniczyli: Pan Michał Giers, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce, Panie Teresa Michalak i Teresa Jarzyna – starsze wizytator oraz naczelnik Oświaty w Powiecie Wyszkowskim, Pan Krzysztof Arbaszewski.
Podczas spotkania podjęto następujące tematy:
– Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
– Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
– Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
Goście obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów oraz zwiedzili szkołę.