Listopad

 

Andrzejkowy magii czar 

    Andrzejki to doskonały czas na poznanie wielowiekowych tradycji i obchodów okolicznościowych zwyczajów. Niezwykle magiczna tradycja jak się okazuje swoje początki ma w kulturze chrześcijańskiej i związana jest ze świętymi. Ale przekazywana przez pokolenia nabrała trochę innych przesłań i przesądów. Uczniowie klasy VII-VIII mieli okazję poznać je podczas integrujących zabaw klasowych. Prezentacja tematyczna przybliżająca historię wieczoru andrzejkowego, wybrane wróżby i magiczne zaklęcia to wspaniała tematyka do zabawy przed czasem nadchodzącego adwentu.

  Jan Paweł II Dzieciństwo i Młodość

     W poniedziałek 30.11.2020r. odbyły się zajęcia podczas, których uczniowie pogłębiali wiedzę na temat biografii Karola Wojtyły w ramach programu ,,Jan Paweł II Droga Do Świętości”. Wysłuchali streszczenia najważniejszych wydarzeń z Jego dzieciństwa i lat młodości w Wadowicach i Krakowie. Poznali miejsca, które wpłynęły w sposób szczególny na kształtowanie się niezwykłej osobowości tego najwybitniejszego Polaka.