Styczeń

Zajęcia otwarte Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu , który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdej istoty. Towarzyszy człowiekowi  przez całe życie charakteryzując się różnymi formami aktywności- od spontanicznej zabawy, poprzez aktywny wypoczynek aż do codziennej pracy. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne czy też co najważniejsze – porozumiewać się. Ćwiczenia  ruchowe  poprzez swoją naturalność, prostotę realizowane są w atmosferze zabawy i rozwijają  w dziecku aktywność, spontaniczność, zainteresowanie otoczeniem, dają mu możliwość przeżycia radości i dzielenia jej z innymi.