Nieco historii

Działalność szkoły rozpoczęła się 1 września 1998 roku. Decyzją Kuratora Oświaty
w Ostrołęce powołano Szkołę Podstawową w DPS dla Dzieci „Fiszor”, której celem było umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego osobom z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie szkoły podstawowej. W zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych uczestniczyło wówczas 12 mieszkańców Domu, zatrudnionych było 3 nauczycieli. Zajęcia odbywały się głównie w salach przy „Rodzinkach” uczniów.

 DSC08899  DSC02989

Trudne warunki organizacyjne i lokalowe oraz wzrastająca liczba osób wymagających objęcia edukacją szkolną zmuszały do poszukiwania nowych rozwiązań.
Dlatego też w 1999 roku zajęcia przeniesiono do wydzielonych sal
a placówce nadano nową strukturę, zmieniono stopień organizacji, przydzielono nowe zadania. Szkoła stała się filią SOSW w Wyszkowie, otrzymała nową nazwę:
Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej Specjalnej przy DPS „Fiszor” w Gaju.
Utworzono dwie klasy szkoły podstawowej i trzy zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Liczba uczniów łącznie wynosiła 21, nauczycieli zatrudnionych – 5.

Nr 2

Następnym bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była uroczystość otwarcia nowego kompleksu edukacyjno-terapeutycznego w dniu 1 czerwca 2006 roku. Przestrzenne i piękne sale wyposażone w nowe kolorowe meble dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, pracownie specjalistyczne,
tj. Sala Doświadczania Świata, pracownia kulinarna, sale terapeutyczne
powstały dzięki wsparciu finansowemu Telewizji Polskiej, PFRON,
prywatnych sponsorów oraz DPS „Fiszor” w Gaju.
edu (2)