Szkoła dzisiaj

… to kompleks 11 sal edukacyjnych, w tym specjalistycznych pracowni:
logopedycznej, informatycznej, technicznej, kulinarnej, Sali Doświadczania Świata.
Dzięki współpracy z DPS „Fiszor” korzystamy z: Sali Integracji Sensorycznej,
sali korekcyjnej, siłowni, terenu rekreacyjno-sportowego (boisko,
nowo wyposażony plac zabaw) i wielu innych.

DSC03436 DSC03439 DSC03486DSC04110 DSC04114 DSC04129DSC04133 DSC04135 DSC04139DSC04141 DSC04143      

Mieszkańcy Domu mają swoją szkołę, w której na miarę swoich potrzeb
i możliwości zdobywają nowe umiejętności i wiedzę o otaczającym świecie,
skutecznie poprawiają swój stan zdrowia fizycznego i psychicznego, rozwijają aktywność własną i zainteresowania, nawiązują przyjaźnie ze zdrowymi rówieśnikami,
odnoszą ogromne sukcesy artystyczne i sportowe. Rodzice i opiekunowie podkreślają, jak duże znaczenie ma dla ich dzieci „wyjście do szkoły”, przebywanie wśród rówieśników i nauczycieli.

Zapewniamy kształcenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także autyzmem
i innymi wadami sprzężonymi na wszystkich poziomach edukacji: