Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zapewniamy kształcenie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w Szkole Przysposabiającej do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną oraz autyzmem i innymi wadami sprzężonym
w wieku od 18 do 24 roku życia;
Zajęcia przedmiotowe wynikające z podstawy programowej to:
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczno-muzyczne, korekcja wad wymowy, zajęcia korekcyjno- wyrównawcze,  integracja sensoryczna, dogoterapia,
zajęcia metodą Veroniki Sherborne .

  
20151021_142447 CAM01026 DSC03490 DSC03499 (2)  DSC03981   DSC03491 DSC03762 (2) DSC03966