Szkolne echo

SZKOLNE ECHO

             Witamy w zakładce naszej gazetki „Szkolne echo„.Pomysł na powstanie szkolnej gazetki zrodził się we wrześniu 2012 roku. Ma ona na celu rozszerzenie współpracy między kadrą pedagogiczną i środowiskiem personelu DPS dla Dzieci w Gaju, na którego terenie mieści się szkoła. Jej ideą jest dostarczenie wiedzy na temat zakresu działań Szkoły Filialnej, tj. uroczystości, imprezy i wycieczki, tematyki zajęć otwartych i kół zainteresowań, ważnych wydarzeń, nawiązywanej współpracy, a także charakter edukacyjny w postaci wiedzy z zakresu określonych jednostek chorobowych i prowadzonych w szkole form terapii. Propagowanie naszych działań w formie szkolnej gazetki spotkało się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem wśród grupy docelowej. Mamy nadzieje, że zapoznanie się odwiedzających naszą stronę internetową z zamieszczonymi numerami gazetki „Szkolne echo” pozwoli przybliżyć działalność Szkoły Filialnej i poszerzyć wiedzę nt. oferty edukacyjnej naszej placówki.

gazetka szkolna nr 1
gazetka szkolna nr 2
gazetka szkolna nr 3
gazetka szkolna nr 4
gazetka szkolna nr 5
gazetka szkolna nr 6
gazetka szkolna nr 7 
gazetka szkolna nr 8
gazetka szkolna nr 9
gazetka szkolna nr 10
gazetka szkolna nr 11
gazetka szkolna nr 12
gazetka szkolna nr 13