Zajęcia w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych

Zapewniamy kształcenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i wadami sprzężonymi w wieku od 4 do 25 roku życia;
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu
w codziennym życiu. W pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim korzystamy z rożnych metod, tj.: programy aktywność
M. i Ch. Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, metoda Porannego Kręgu,
elementy metody Ivara O. Lovaasa, F. Affolter, metodę Snoezelen – sala doświadczania świata, rożne techniki pastyczne, zabawy oparte o kontakt z ciałem, elementy muzkoterapii, zajęcia polisensoryczne, integrację sensoryczną, a także wiele innych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych wychowanków.

 CAM00765 DSC00945 CAM01207 DSC00738 DSC02680 DSC03552DSC00937 DSC03785 DSC03989 DSC01603 DSC04033 DSC04014DSC04002 DSC02673 Zdjęcie1429 DSC02688 SAM_0988 DSC03994 DSC02684 DSC04009 DSC04025 SAM_7647 Zdjęcie356 DSC04003DSC02675